• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1468 ศธ0604/123 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก รางวัล seameo japan education for sustainable development award สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ฉ.1
1467 ศธ0633/ว58 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ฉ.1
1466 กค5115/ว.3195 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ขอให้นำส่งปฎิทินการศึกษา 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉ.1
1465 ศธ0601/2443 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก หนังสือสำเนากระทรวงการคลังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉ.1
1464 ศธ0601/2456 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก เกี่ยวกับการติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สำนักอำนวยการ ฉ.1
1463 นค0030/1061 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การลดหย่อนการออกเงินสมทบและการขยายกำหนดการยื่นแบบ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ฉ.1
1462 ศธ0617/ว201 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ฉ.1
1461 ศธ0626/276 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบัน ฉ.3 ฉ.1
1460 ศธ0626/271 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบัน ฉ.3 ฉ.1
1459 ศธ0604/116 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2563 สำนักนโยบายและแผนการ ฉ.1
1458 นค0003/ว0947 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ฉ.1
1456 ศธ0601/2363 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักอำนวยการ ฉ.1
1455 ศธ0601/2371 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก แบบสำรวจความพึงพอใจในทางให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ สำนักอำนวยการ ฉ.1
1454 ศธ0601/2370 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้สำหรับประชาชนเรื่องควรรู้ covid-19 สำนักอำนวยการ ฉ.1
1453 ศธ0601/2362 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล สำนักอำนวยการ ฉ.1
1452 ศธ0601/2362 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน สำนักอำนวยการ ฉ.1
1451 ศธ0601/2361 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ ฉ.1
1450 ศธ0601/2385 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ442 สำนักอำนวยการ ฉ.1
1449 ศธ0624.5/1011 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบรายงานพิจารณา งดเก็บเงินรายได้ ภาคเรียนที่ 3/2562 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ฉ.1
1216 25630001 2020/02/03 หนังสือราชการภายนอก ทดสอบระบบ งานวิจัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑