• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1215 256300001 2020/02/03 หนังสือราชการภายนอก test
228 620_61 2018/11/01 หนังสือราชการภายใน ชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนเริ่มต้นของผู้บริหารที่สูงกว่าประกาศ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
227 ที่ ศธ 0605/8979 2018/11/01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
116 ศธ 0614/117 2018/10/05 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาจีน ศปส. ผอ
115 1161_61 2018/10/05 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาจีน ศปส. ผอ
102 22222 2018/10/05 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของผู้สอนรายวิชาโดยนักศึกษาหลัสูตรเทคโนดลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
87 278 2018/09/25 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของผู้สอนรายวิชาโดยนักศึกษาหลัสูตรเทคโนดลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 สถอ.ฉ.1
86 277 2018/09/25 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สถอ.ฉ.1
83 06082561 2018/06/08 หนังสือราชการภายนอก พรบ.สถาบันฯ
67 5082610 2018/05/08 ประกาศ ทดสอบระบบ E-office งานสารบัญ
66 00002 2017/12/06 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สถอ.ฉ.1 วิทยาลัยในสังกัด
65 00001 2017/12/06 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สถอ.ฉ.1 วิทยาลัยในสังกัด
63 123455 2017/12/06 หนังสือราชการภายนอก ทดสอบไฟล์ word
62 1234 2017/12/06 หนังสือราชการภายนอก ทดสอบไฟล์ pdf

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑